majet.org

Ne këtë web faqe do te gjeni resurse të mira për të ngjitur maje male në bjeshkët e Rugovës.
Nëse resurset nuk ju mjaftojnë, mos heqni dorë nga avantura ekipi i Marmangave do t’ju ofrojë udhërëfim pajisje dhe të gjitha gjërat e nevojshme për një avanturë gjithsesi të parezikshme por sfiduese.

Maja e Çferles një udhëtim nëpër bjeshkët e Irzniqit Guri i kuq - Dy liqej dhe një maje mbi 1500 metra Pmaje panormike dhe adrenalinë nga pjerrtësia pingule e Hajlës Maja me kreshtën më të mprehtrë Mariashi Maja e parë e Rugovës mbi 2000 metra nga Peja

"Nëse mendon se avantura është e rrezikshme – dije se rutina është vdekjeprurëse."
Paulo Cohelio


Warning: mysql_connect(): mysqlnd cannot connect to MySQL 4.1+ using the old insecure authentication. Please use an administration tool to reset your password with the command SET PASSWORD = PASSWORD('your_existing_password'). This will store a new, and more secure, hash value in mysql.user. If this user is used in other scripts executed by PHP 5.2 or earlier you might need to remove the old-passwords flag from your my.cnf file in /nfs/c09/h03/mnt/138726/domains/majet.org/html/connect.php on line 7

Warning: mysql_select_db(): No such file or directory in /nfs/c09/h03/mnt/138726/domains/majet.org/html/connect.php on line 8

Warning: mysql_select_db(): A link to the server could not be established in /nfs/c09/h03/mnt/138726/domains/majet.org/html/connect.php on line 8

Warning: mysql_query(): No such file or directory in /nfs/c09/h03/mnt/138726/domains/majet.org/html/index.php on line 113

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /nfs/c09/h03/mnt/138726/domains/majet.org/html/index.php on line 113
Could not accses table malet